ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

เครือข่าย

เครือข่าย

ซอร์ฟแวร์

ปัญหา : Internet Explorer (IE) ถูกตั้ง Password ไม่ให้เข้าบาง Web Site
สาเหตุ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การแก้ปัญหา : 1.ต้องมีเครื่องมือ Internet Explorer Password Recovery Key สามารถ Download ได้จากโปรแกรมที่ให้ Download ทำการติดตั้งโปรแกรมแล้วโปรแกรมนี้เป็น Shareware จะต้อง ลงทะเบียน และเมื่อเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมา
2.คลิกที่ Recover
3.โปรแกรม Internet Explorer Password Recovery Key ก็จะทำการแสดง Password ที่ตั้งเอาไว้ออกมาให้เห็นทันทีปัญหา : Status Bar หาย
สาเหตุ : เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Status Bar จึงทำ Status Bar หาย
การแก้ปัญหา : เปิดโปรแกรม Internet Explorer คลิกเมนู View >Status Bar (จะต้องมีเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Status Bar)สาเหตุ : 1.เกิดจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)มีปัญหา
2.เกิดจากมีสัญญาณค้างที่ตัวโมเด็ม
การแก้ปัญหา : จะต้องทำการรีสตาร์ทใหม่แล้วลองคอนเน็กต์เข้าอินเตอร์เน็ตใหม่อีกครั้งปัญหา : ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ มีข้อความขึ้นมาว่า Error 691จะทำการแก้ไขได้อย่างไร
สาเหตุ : 1.เกิดจากสัญญาณที่โมเดมค้าง
2.เกิดจากพิมพ์ Username หรือ Password ผิดหรือหมดอายุการใช้งานอินเตอร์เน็ต
การแก้ปัญหา : 1.ให้ปิดโมเด็ม และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอีกครั้ง
2.ยังไม่หมดชั่วโมงในการเล่น ลองพิมพ์ User Name และ Password ใหม่ปัญหา : ตัวหนังสือในเว็บไซต์ตัวเล็กมองไม่ชัด
สาเหตุ : ได้ไปกำหนดค่าให้เป็นขนาดเล็ก(Smallest)
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าเว็บไซต์ที่่ต้องการขึ้นมา แล้วเห็นว่าตัวหนังสือยังเล็กอยู่
2.คลิกที่เมนู View > Tex size เลือก Larger หรือ Largest ก็จะได้ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งขนาดของตัวหนังสือปกติจะอยู่ที่ Mediumปัญหา : ตัวหนังสือในเว็บไซต์ที่เปิดใช้ดูไม่เป็นระเบียบ
สาเหตุ : เนื่องจากว่าได้ทำการตั้งค่าของ Tex Size ให้ใหญ่เกินไปทำให้ตัวหนังสือดูไม่เป็นระเบียบ
การแก้ปัญหา : 1.ให้เปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมา
2.ให้คลิกที่เมนู View > Tex Size เลือกขนาดตัวหนังสือให้เล็กลงเป็น Smaller หรือ Smallest ก็ได้
ตัวหนังสือที่เล็กลงและเป็นระเบียบมากขึ้นปัญหา : Internet Explorer ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
สาเหตุ : ถ้า Internet Explorer ของท่านไม่สามารถอ่านเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยได้ หรือไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ หรือเมื่อเปิดแล้วดูตัวเล็กไม่สวยงาม
การแก้ปัญหา : 1.เปิดโปรแกรม Note pad ขึ้นมาแล้วพิมพ์ตามนี้ Textarea {font-family:Cordia New;font-size:16pt; }
2.ทำการเซฟไฟล์ให้เป็นชื่อ style.css เอาไว้ที่ ซับไดเรกทอรี่ C:\Program Files\Internet Explorer
3.เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ขึ้นแล้วคลิกที่เมนู Tools > Internet Options
4.คลิกที่แท็บ General แล้วคลิกที่ปุ่ม Accessibility จากนั้นคลิกเพิ่มเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ
Format documents using my style sheet พอคลิกแล้ว ให้คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกเอา
ไฟล์ที่ได้ทำเอาไว้ในข้อ 2 มาใช้ แล้วคลิกที่ OK
5.ปิดหน้าต่าง Internet Explorer แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ปัญหา : Internet Explorer ไม่ยอมให้ Download
สาเหตุ : เนื่องจากว่า Internet Explorer ได้ตั้งค่า Download ไม่ให้ทำงาน
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่าง Internet Explorer ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู Tools > Internet Options..
2.คลิกที่แท็บ Security แล้วคลิกที่ปุ่ม Custom level ที่อยู่ด้านล่าง
3.เลื่อนสกอลบ็อกซ์ลงไปเรื่อยๆจนถึง เซ็กชั่น Downloads แล้วคลิกเลือก Enable ที่ File Download
4.คลิกที่ OK แล้วปิดหน้าต่าง Internet Explorer จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แล้วทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการได้ปัญหา : Internet Explorer ไม่แสดงส่วนของ JavaScript?
สาเหตุ : Internet Explorer ได้ทำการปิดการทำงาน (Disable) ของ Java
ความสามารถต่างๆที่เว็บไซต์นั้นๆใช้ JavaScript ในการทำงาน ก็จะไม่ปรากฏให้ได้เห็น
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่างของ Internet Explorer ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่เมนู Tools เลือก Internet Options
2.คลิกที่แท็บ Security จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Custom level ที่อยู่ในกรอบของ Settings:
3.เมื่อปรากฏหน้าต่าง Security settings ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนถึง Scripting ให้คลิกที่เลือกเป็น Enable ที่ Active scripting ก็ใช้งานจาวาสคริปท์ได้แล้วปัญหา : E-mail ตีกลับ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ส่ง E-mail
สาเหตุ : น่าจะเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส Klezโดยที่อยู่ของEmailเหล่านี้น่าจะมาจากในแอดเดรสบุ๊ก หรือหน่วยความจำแคช และไดเรกทอรีชั่วคราวที่อยู่ในเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อไวรัสตัวนี้ จากนั้น ไวรัส Klez จะส่ง E- mail ที่มันสร้างขึ้นมา ที่มันพบในเครื่องเข้าไปในช่องบรรทัด From
การแก้ปัญหา : อย่าเปิดไฟล์แนบใดๆ ที่ได้รับมาจาก E- mail ตีกลับเพราะมันจะมีไวรัส Klez ติดมาปัญหา : เปิด Outlook แล้วอินเตอร์เน็ตจะหลุดทุกที
สาเหตุ : เนื่องจากมีเครื่องหมายถูกที่ด้านหน้า Hang up after sending and receiving
การแก้ปัญหา : 1.คลิกที่เมนู Tools > Options > Connections
2.ลบเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวเลือก Hang up after sending and receiving จากนั้นคลิกที่ OKปัญหา : Outlook Express ไม่สามารถเปิดไฟล์แนบได้
สาเหตุ : เนื่องจากการที่ Outlook Express ได้กำหนดให้มีการปฏิเสธไฟล์แนบที่มีนามสกุลที่ค่อนข้างเสี่ยงกับไวรัส เช่นนามสกุล EXE เป็นต้น
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่าง Outlook Express ขึ้นมา แล้วเข้าไปที่เมนู Tools แล้วเลือก Options
2.เมื่อขึ้นหน้าต่าง Options แล้วให้ท่านคลิกที่แท็บ Security แล้วคลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be virus แล้วคาลิกที่ OKปัญหา : เมื่อเมล์บ็อกซ์เต็ม
สาเหตุ : เนื่องมาจากทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)มีการจำกัดพื้นที่สำหรับอีเมล์
การแก้ปัญหา : 1.คัดลอกเมล์มาที่เครื่องของท่านแล้ว
2.เปิดหน้าต่าง Outlook Express ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู Tools เลือก Account s
3.เมื่อปรากฏหน้าต่าง Internet Accounts ให้คลิกที่แท็บ Mail แล้วคลิกที่ปุ่ม Properties ที่อยู่ด้านขวามือ
4.คลิกที่แท็บ Advance ในหน้าต่าง Properties แล้วคลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Leave a copy of messages on sever ก็จะเป็นการยกเลิกไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เก็บเมล์เอาไว้ให้มาเก็บที่เครื่องแทนปัญหา : Outlook Express อ่านภาษาไทยไม่ได้
สาเหตุ : เมล์ใน Outlook Express ไม่สามารถอ่านภาษาไทยหรือภาษาเป็นภาษาที่ไม่รู้เรื่อง
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่างเมล์ขึ้นมา(ต้องเป็น Outlook Express )
2.ให้คลิกที่เมนู Tools > Options
3.คลิกที่แท็บ Read แล้วคลิกที่ปุ่ม Font ที่อยู่ในกรอบด้านล่าง
4.ในหน้าต่าง Font ให้ท่านเลือก Font setting เป็น Thai ในช่องด้านล่างให้เลือกรูปแบบของตัวหนังสือ และขนาดของตัวหนังสือตามที่ต้องการให้เป็นตันแบบในการแสดงผล แล้วคลิก Set as Default แล้วคลิก OKปัญหา : ไม่อยากให้ Outlook Express จำ Password
สาเหตุ : เมื่อได้ทำให้ Outlook Express ได้จำพาสเวิร์ดเอาไว้แล้ว เมื่อเปลี่ยนใจไม่อยากให้ Outlook Express จำพาสเวิร์ด
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่างของ Outlook Express ขึ้นมา
2.คลิกที่เมนู Tools > Accounts
3.คลิกที่บัญชีรายชื่อที่ใช้งาน แล้วคลิกที่ปุ่ม Properties
5.เลือกคลิกที่แท็บ Servers
6.คลิกยกเลิกเช็กบอกซ์หน้าข้อความ Remember password แล้วคลิก OKปัญหา : เปิดไฟล์ที่แนบมากับ Out Express
สาเหตุ : เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ windows ได้ทำการตั้งค่าให้ใช้ Ms Word เป็นตัวแก้ไขข้อความอีเมล์ โดยที่ไม่เคยรู้เลย
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่างของ Ms Outlook ขึ้นมา
2.คลิกเลือกที่เมนู Tools (เครื่องมือ) > Options(ตัวเลือก)
3.คลิกยกเลิกเช็กบอกซ์หน้าข้อความ Use Microsoft Word to edit e-mail messages แล้วคลิก OKปัญหา : ลืม password ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
สาเหตุ : ได้ทำการ ตั้ง password เอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วอยู่ๆก็ลืม password ทำให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ (ต้องสร้างดิสก์ที่ใช้กู้ password เพื่อป้องกันไว้)
การแก้ปัญหา : 1.ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Start > Control Panel > User Account
2.คลิกเลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการที่จะสร้างแผ่นดิสก์ป้องกันการลืม password
3.คลิกออปชัน Prevent a forgotten password
4.มี Forgotten Password Wizard ขึ้นมาให้อ่านขั้นตอนแล้วคลิก Next
5.ใส่ดิสก์เปล่าที่ทำการฟอร์แมตแล้ว ใส่เข้าในไดรฟ์ A แล้วคลิก Next
6.พิมพ์ Password

ขั้นตอนการนำแผ่นดิสก์กู้ password มาใช้ในหน้าจอ Welcome

1.คลิกที่รายการผู้ใช้ password ที่อยู่บนแผ่นดิสก์
2.คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายคำถาม
3.มีข้อความขึ้นว่า Did you forget your password ? จากนั้นคลิกที่ Use your password reset disk
4.เข้าสู่ขั้นตอนของ Password Reset Wizard เสร็จแล้วก็จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ปัญหา : การที่จะเปลี่ยนหน้าจอ Welcome Screen ของ XP
สาเหตุ : ต้องการเปลี่ยนภาพหน้าจอ Welcome Screen ของ XP ให้เป็นภาพที่ต้องการ
การแก้ปัญหา : 1.คลิกปุ่ม Start > Control Panel> User Accounts
2.คลิกที่ Account Name และคลิก Change My Picture
3.คลิกเลือกภาพที่ต้องการ คลิก Open หรือถ้าต้องการหาภาพที่เก็บคลิกที่ Browse for more picturesปัญหา : Window เสีย
สาเหตุ : Window เกิดอาการไม่ปกติ
การแก้ปัญหา : 1.ใส่แผ่น Window ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำ
2.คลิก Start > Setting > Control Panel > Add/Remove Program > Window Setup แล้วทำตามขั้นตอนจนเสร็จ Window ก็จะกลับมาใช้งานได้ปัญหา : หน้าจอมีข้อความว่า Press a key to continue
สาเหตุ : เนื่องจากไฟล์ของ Windows System ได้ถูกเปลี่ยนชื่อหรือถูกลบ ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าไฟล์ Windows System นี้ มันได้ถูกเปลี่ยนชื่ออะไร และทำให้ไม่สามารถที่ จะ rename ให้มันกลับมาเป็นชื่อเดิมได้อีก
การแก้ปัญหา : ต้องทำการ reinstall เท่านั้น ที่ต้องทำก็เพราะว่าไฟล์ของ Windows system มีไว้เพื่อใช้ในการสั่งไฟล์ System เพื่อที่จะตรวจสอบระบบ เมื่อไฟล์ Windows System มีปัญหาก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบระบบได้ ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถที่จะบูตเข้าระบบปฏิบัติการได้ปัญหา : อินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย
สาเหตุ : เกิดจากโมเด็มมีข้อมูลผ่าน เข้ามามากเกินไป ในวินโดวส์ 9x และ Me
การแก้ปัญหา : ไปที่ Start > Setting > Control Panel และคลิ๊กที่ Modems ที่แท็บ General ของ Modem เลือกโมเด็มที่ใช้ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Properties และเลือกความเร็วในช่องของ Maximum Speed ให้ลดลงกว่าค่าเดิม จะช่วยให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ไม่หลุด บ่อยๆได้ให้คลิ๊กที่แท็บ Connections และปุ่ม Port Setting แล้วลดขนาดบัฟเฟอร์ลง เช่นเดียวกัน โดยหากใช้เครื่องระดับ Pentium ขึ้นไป ให้คลิ๊กที่ Use FIFO buffers ไว้ด้วยสำหรับวินโดวส์ 2000 ให้เลือกPhone and Modem Options จากนั้นก็คลิ๊กแท็บ Modem เลือกโมเด็มและคลิ๊กปุ่ม Properties สามารถกำหนดความเร็วของโมเด็มได้จากช่อง Maximum speed แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Change Default Preference เพื่อ กำหนดความเร็วได้ตามที่ต้องการปัญหา : ผู้เล่นคอมพิวเตอร์เป็นคนถนัดซ้าย
สาเหตุ : คนที่ถันซ้ายสามารถใช้เมาส์ได้อย่างถนัดมากขึ้น
การแก้ปัญหา : 1.ให้คุณคลิก Start > Control Panel > Mouse
2.พบกับแท็ป Mouse Properties เลือก Button คลิก เครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความที่ว่า
Right - handed คลิก OKปัญหา : ลง Windows XP แล้วไม่สามารถใช้ภาษาไทยไม่ได้
สาเหตุ : เกิดจากตอนที่ลง Windows XP แล้วไม่ได้ตั้งค่าเลือกภาษาไทย
การแก้ปัญหา : 1.เปิด Control Panel แล้วตั้งค่าจาก Regional
2.เลือกภาษาไทยปัญหา : สั่ง Setup แล้วไม่ยอมติดตั้ง Windows แต่กลับขึ้นข้อความ Found Error แล้วขึ้น
Dos PROmpt
สาเหตุ : เกิดจากฮาร์ดดิสก์มีปัญหาด้านกายภาพผิวฮาร์ดดิสก์
การแก้ปัญหา : 1.Scan Disk ใน DOS คือ A: / > Scandisk C : หรือ Scandisk All
2.รอจนกว่าจะ สแกนจนเสร็จ Setup อีกครั้ง
3.ที่หน้าต่าง Desktop Items คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นชื่อไอค่อนที่อยู่ในกรอบ Desktop icon ซึ่งเป็นไอค่อนมาตรฐานของวินโดวส์ ถ้าไม่ต้องการให้ไอค่อนใดไปแสดงที่หน้าเดสก์ทอปก็ให้ท่านคลิกเอาเครื่องหมายถูกออก แล้วคลิกที OKปัญหา : เมื่อได้ทำการลบไฟล์ออกจาก Recycle Bin แล้วต้องการกู้ไฟล์คืน
สาเหตุ : ทำการลบผิดไฟล์ต้องการนำไฟล์ที่ลบไปกลับมาใช้ใหม่
การแก้ปัญหา : สามารถที่จะทำการกู้คืนได้ด้วยวิธีเหมือนใน Recycle bin ได้ต้องใช้ Software
อื่นเข้ามาช่วย เท่าที่คือ โปรแกรม Recover4all ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ WWW.download.comปัญหา : ใช้ปุ่มตัวหนอน (~) สลับภาษาไม่ได้
สาเหตุ : ไม่ได้ไปตั้งค่าให้สลับภาษาด้วยคีย์บอรด์ หรือ Change Key Sequence / Grave Accent(~)
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่าง Control Panel ขึ้นมาเลือกที่โปรแกรม Regional and language
Options แล้วคลิกที่แท็บ Language
2.คลิกที่ปุ่ม Detail
3.ในหน้าต่างของ Text service and Input Language คลิกที่แท็บ Settings
4.คลิกที่ปุ่ม Key Setting...ซึ่งอยู่ในกรอบ Preference
5.ให้คลิกที่ปุ่ม Change Key Sequence
6.คลิกเลือกหน้าข้อความ Grave Accent(~) แล้วคลิก OKปัญหา : ตัวหนังสือและไอค่อนที่อยู่บน Desktop ดูใหญ่
สาเหตุ : เกิดจากการเซตค่าของหน้าจอไม่พอเหมาะกับมุมมอง
การแก้ปัญหา : 1.คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบน Desktop เลือก Properties
2.จะได้หน้าต่าง Display Properties ขึ้นมาคลิกที่แท็บ Settings
3.คลิกลูกศรที่อยู่ในกรอบ Color quality ให้เซตค่าเป็น 16 bit หรือมากกว่าถ้าการ์ดจอท่านสามารถทำได้
4.คลิกเลื่อนลูกศรที่อยู่ในกรอบ Screen resolution เพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าจอ ถ้าเลื่อนลูกศร
ไปทางขวาจะเป็นการปรับขนาดของให้มีความละเอียดมากขึ้น ทำให้รูปหรือตัวหนังสือเล็กลง แต่ถ้า เลื่อนลูกศรไปทางซ้ายจะเป็นการลดความละเอียดของหน้าจอลงทำให้ตัวหนังสือและรูปภาพใหญ่ขึ้นปัญหา : ทาสก์บาร์ไม่มีนาฬิกา
สาเหตุ : เนื่องจากไปตีกเครื่องหมายถูกหน้าข้ความ Show the clock นั้นออก
การแก้ปัญหา : 1.คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างบน Taskbar แล้วเลือก Properties
2.คลิกที่แท็บ Taskbar จากนั้นคลิกเพิ่มเครื่องหมายถูกหน้าข้ความ Show the clock ที่อยู่ในกรอบของ Notification area แล้วคลิก OKปัญหา : การเชื่อมตาราง ใน Excel
สาเหตุ : การเชื่อมตารางใน Excel สามารถทำได้ตามขั้นตอนได้ดังนี้ครับ
การแก้ปัญหา : 1.ให้ทำการดร๊ากเมาส์ตรงส่วนของตารางที่เราต้องการเชื่อม
2.ให้ทำการคลิกเมาส์ด้านขวา ก็จะขึ้นเป็นเมนูเลือกใช้งานได้ทันที แล้วเลือกเข้าไปตรงจัดรูปแบบเซลล์
“ การที่ทำการคลิกเมาส์ด้านขวามือหลังจากที่ได้ดร๊ากเมาส์แล้วนั้น เป็นการใช้เมนูลัดแทนที่เราจะเลือกใช้เมนูจากทูลบาร์ ก็สามารถคลิกขวาแล้วเลือกใช้เมนูได้รวดเร็วกว่า “
3.จากตารางการจัดรูปแบบเซลล์ ตรงเมนูด้านบนสุดให้รคลิกเลือกที่การจัดตำแหน่ง ตรงหัวข้อตัวควบคุมข้อความ ให้ทำการคลิกตรงช่อง ผสานเซลล์ แล้วคลิกตกลง
4.จากการที่ได้ทำการผสานเซลล์แล้ว จะสังเกตุเห็นว่าตรงส่วนที่เลือกไว้นั้นจะรวมกันเหลือเพียงเซลล์เดียวเป็นเซลล์ใหญ่ปัญหา :เมื่อเปิด Excel ขึ้นมาแล้วเซลส์มีขนาดเล็กไม่น่าใช้
สาเหตุ : เซลส์มีขนาดเล็กเกิน
การแก้ปัญหา : 1.ให้นำเมาส์ไปวางตรงตำแหน่งระหว่างแถวและคอลัมน์ แล้วทำการ คลิกเมาส์ 1ครั้ง เพื่อ เป็นการเลือกเซลส์ทั้งหมด สังเกตเห็นว่าเซลส์ทั้งหมดจะเป็นสีทึบปัญหา :ไม่อยากให้ Excel แสดงเส้นกริด
สาเหตุ : โดยปกติเมื่อท่านเปิดโปรแกรม เอ็กเซลขึ้นมา ระบบจะแสดงเส้นกริดขึ้นมาให้เห็นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องการให้มีเส้นกริดขึ้นมา (สำหรับ Office xp นะ)
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่างของ ไมโครซอฟท์เอ็กเซล ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่เมนู Tools (เครื่องมือ) แล้วเลือก Options (ตัวเลือก)
2.เมื่อขึ้นหน้าต่าง Options คลิกที่แท็บView (มุมมอง) แล้วให้คลิกยกเลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ จากนั้นคลิกที่ OK หน้าเอ็กเซลก็จะไม่มีเส้นให้เห็นแล้วแต่ถ้าต้องการให้มีเส้นเหมือนเดิม คลิกเพิ่มเครื่องหมายถูกที่เดิมก็จะได้เส้นกลับมาปัญหา : นำงานที่ Save ไว้ในดิสก์กลับมาใช้งานอีกครั้งแต่ว่าไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้
สาเหตุ : 1.แผ่นดิสก์เสียไม่สามารถใช้บันทึกได้
2.การบันทึกงานไม่สมบูรณ์คือในช่วงที่คอมพิวเตอร์กำลังบันทึกงานอาจจะดึงแผ่นดิสก์ออกมาก่อนที่ไฟสีแดงจะหยุดการทำงานหรือเมื่อสิ้นสุดการบันทึกแล้วไม่ได้ปิดไฟล์งานที่บันทึกแต่ดึงแผ่นดิสก์ออกมาเลยซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เอกสารหรืองานของถูกบันทึกมาไม่สมบูรณ์
การแก้ปัญหา : Save งานใส่แผ่นอีกครั้ง โดยต้องรอให้เครื่องบันทึกงานให้สมบูรณ์ก่อน สังเกตจากไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไฟหยุดกระพริบแสดงว่าบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้วจากนั้นต้องเปิดไฟล์งานที่บันทึกให้เรียบร้อยก่อนจะนำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่อง
3.แผ่นดิสก์อาจจะล็อคอยู่ ให้ปลดปุ่มล็อคออกก็ใช้ได้แล้วปัญหา : อยากลบชื่อที่ติดอยู่ในเมนูไฟล์ของ Ms word
สาเหตุ : เปิดโปรแกรม Ms word ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู File จะเห็นรายชื่อของไฟล์ ได้ทำการเปิดไปแล้วขึ้นมาให้เห็นทุกทีเลยแล้วเกิดอยากลบ
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่าง Ms wrod ขึ้นมา
2.กดปุ่ม Ctrl+Alt ค้างไว้แล้วกด - (hyphen)แล้วเคอเซอร์จะเปลี่ยนเป็น เครื่องหมายลบสีดำ
3.ให้เลื่อนเครื่องหมายลบนั้นไปคลิกที่เมนู File แล้วเลื่อนลงมาที่ชื่อที่ต้องการลบแล้วคลิกปัญหา : ทำให้เอกสาร word มีลิ้งค์
สาเหตุ : การเพิ่ม ลิ้งค์ให้เอกสาร Word
การแก้ปัญหา : 1.เปิดหน้าต่าง Ms word ที่ต้องการขึ้นมา
2.เลือกรูปหรือข้อความที่ต้องการโดยการ ดรากเมาส์ครอบที่ต้องการ
3.คลิกที่เมนู Insert(เมนูแทรก) > Hyperlink(เชื่อมโยงหลายมิติ)
4.ให้เติมชื่อลงในช่อง Address แล้วคลิก OK เท่านี้ท่านก็ได้ Link แล้วปัญหา : ติดตั้งไดรฟ์ดีวีดีแล้ว แต่ทำไมดูดีวีดีไม่ได้
สาเหตุ : เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุจะต้องอ่านข้อความที่ปรากฏที่หน้าจอก่อนจึงจะรู้สาเหตุที่แน่นอนข้อความที่ปรากฏหน้าจอนั้นจะบอกได้ว่าโปรแกรมรายงานว่าอย่างไร เพราะว่าจะได้แก้ไขได้ตรงประเด็นแต่ปัญหาทั่วไปที่พบคือ โปรแกรมไม่ได้ค้นหาไฟล์ให้อัตโนมัติ
การแก้ปัญหา : คลิ๊กไปที่รูปที่เหมือนซีดีรอมจะปรากฏข้อความให้เลือกไดร์หรือไฟล์ที่ต้องการให้เลือกที่Openmediafiles แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการปัญหา : เล่นหนังจาก PowerDVD แล้วภาพแตกเป็นเหลี่ยมๆ
สาเหตุ : เกิดจากหลายประการ ไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นที่ใช้อยู่ ,เกิดจากการตั้งค่าของหน้าจอมอนิเตอร์ที่ได้เซ็ทค่าเอาไว้,เกิดจากการ์ดของเครื่องพีซีไม่สามารถที่จะแสดงได้ แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงกรณีที่ได้เซ็ทค่าของมอนิเตอร์เอาไว้
การแก้ปัญหา : 1.การเซ็ทค่าของมอนิเตอร์นั้นมีส่วนทำให้ภาพออกมาไม่ค่อยดีได้ เนื่องจากค่าที่ได้ทำการเซ็ทเอาไว้นั้นเป็นค่าที่ละเอียดมากแต่การ์ดจอที่ใช้ไม่สามารถแสดงได้ก็ทำให้ภาพออกมาเป็นเหลี่ยมๆได้
2.การแก้ไขให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างของหน้า่จอแล้วเลือก Porperties
3.คลิกเลือกแท็บ Setting
4.ตรงส่วนของ Screen resolution ให้เลื่อนแท็บลูกศรมาทางซ้าย เพื่อเป็นการลดความละเอียดของจอภาพลงเสร็จแล้วคลิก OK.ปัญหา : รายชื่อเพลงไทยที่ใส่เข้าไปในเพลลิสของวินแอมป์อ่านไม่รู้เรื่อง
สาเหตุ : 1.เครื่อง PC นั้นใช้โปรแกรม Winamp ที่ยังเก่าอยู่ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ยังไม่ Support กับภาษาไทยก็เลยทำให้รายซื่อเพลงที่เป็นภาษาไทยกลายเป็นภาษาที่อ่านไม่ได้
2.ถ้าโปรแกรมในเครื่องเป็นโปรแกรมที่ Support ภาษาไทยแล้วยังไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ก็แสดงว่า ตอนที่ลงโปรแกรมครั้งแรกนั้นไม่ได้ลง Crack ของภาษาไทยลงไปด้วยทำให้โปรแกรมไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้
การแก้ปัญหา : 1.ลงโปรแกรม Winamp ใหม่ซึ่งต้องเป็นโปรแกรมที่ Support ภาษาไทยได้ด้วย จึงจะสามารถทำให้โปรแกรมแสดง Playlist เป็นภาษาไทยได้ โดยจะต้องเป็นโปแกรมตั้งแต่ Version 3.0 ขึ้นไป
2.เมื่อได้ลงโปรแกรม Winamp ใหม่แล้วต้องลง Crack ของโปรแกรมตามหลังด้วหรือ Winamp ที่เป็นThai Version นั่นเอง ถ้าได้ลง Winamp ไปก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถหา Crack ของตัวนั้นมาลงเพิ่ม โดย Crack ที่ลงต้องเป็น version ที่เท่ากันหรือสูงกว่า โปรแกรมที่มีอยู่แล้วเท่านั้นปัญหา : เปลี่ยนหน้าตาของ Winamp (Skin)
สาเหตุ : เมื่อรู้สึกเบื่อกับหน้าตาเก่าๆของ Winamp สามารเปลี่ยนหน้าตาให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมได้
การแก้ปัญหา : 1.เปิดโปรแกรม Winamp ขึ้นมา
2.เมื่อได้โปรแกรมขึ้นมาแล้วให้ กด Alt+s
3.จะเห็นรายชื่อ Skin ที่ท่านมี แล้วให้เลือกใช้ได้โดยคลิกเลือกที่ชื่อ
4.ถ้าหากต้องการให้หน้าตาของ winamp เปลี่ยนไปเรื่อย โดยจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเพลงใหม่ ก็ให้
คลิกเพิ่มเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Random skin on play ถ้าต้องการหน้าตาใหม่สามารถ Down load ได้ที่ http://www.winamp.com/skinsปัญหา : เพิ่มรายชื่อเพลงเข้าไปใน Winamp
สาเหตุ : เปิดโปรแกรม Winamp ขึ้นมาแล้วไม่พบที่ถาดรายชื่อเพลง เห็นแต่หน้าตาของ วินแอมป์
การแก้ปัญหา : คลิกที่ปุ่ม PL (Play list editor)ซึ่งแต่ละหน้าตา(skins)ของวินแอมป์ก็จะวางตำแหน่งของ PL ไว้ต่างกัน คลิกที่ปุ่มนี้แล้วก็จะปรากฏถาดสำหรับบอกรายชื่อเพลงต่างๆ จะเพิ่มชื่อเพลงเพื่อเล่นในวิแอมป์ก็คลิกที่ปุ่ม Add หรือ ปุ่มรูป สามเหลี่ยม(Eject button) เข้าไปในโฟลเดอร์ที่ได้เก็บไฟล็เพลงเอาไว้แล้วทำการคลิกเลือกเพลง ถ้าต้องการหลายๆ เพลงก็ให้กดที่ปุ่ม Ctrl ค้างไว้พร้อมกับการคลิกเลือกเพลงไปเรื่อยๆ แล้วคลิกที่ Open ก็จะได้เพลง เข้าไว้ในถาดเพลงไว้ฟัง


No Response to "ซอร์ฟแวร์"